Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/278/2017

(FO) Vyhrabáčová Erika (04.02.1976)

Rovňany 60 , 98524 Rovňany

Spisová značka, typ konania:
2OdK/278/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 06.05.2020
Stav konania:
06.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 26.09.2017
do 05.05.2020
Navrhovatelia:
Vyhrabáčová Erika, Rovňany 60 , 98524 Rovňany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie