(FOP) Irena Roháčová - I.M.R., IČO 34622675

Lehôtka , 98511 Lehôtka

Spisová značka, typ konania:
2K/32/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
23.08.2011 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.06.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.08.2011 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 08.07.2011
do 08.11.2018
Navrhovatelia:
Irena Roháčová - I.M.R. (34622675) , Lehôtka , 98511 Lehôtka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--