Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/36/2017

(FO) Kornél Ábrahám, Ing. (08.11.1944)

Gy. Szondyho 893/3 , 93601 Šahy

Spisová značka, typ konania:
27OdK/36/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
05.10.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.10.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kornél Ábrahám, Ing., Gy. Szondyho 893/3 , 93601 Šahy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--