Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/75/2017

(FO) Strašifták Vlastimil (02.06.1964)

Pluhová 947, 83103 Bratislava-Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
6OdK/75/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
od 05.09.2019
Stav konania:
05.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 04.10.2017
do 04.09.2019
Navrhovatelia:
HMG Recovery, ks.s, IČO , Červeňova 14 , 81103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--