Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/120/2017

(FO) Schäffer Štefan (07.07.1973)

Ligetská 1170, 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
40OdK/120/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 27.09.2017
Stav konania:
27.09.2017 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
07.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.09.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Schäffer Štefan, Ligetská 1170, 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--