(PO) Juraj Kočiš, s. r. o., IČO 45961590

Obchodná 21/165, 90024 Veľký Biel

Spisová značka, typ konania:
8K/45/2017, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
24.03.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.12.2017 - Začaté konkurzné konanie
24.03.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.01.2018
do 23.03.2018
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--