Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/40/2017

(FO) Šabo Andrej (04.07.1991)

Brezová 2004, 95301 Zlaté Moravce

Spisová značka, typ konania:
27OdK/40/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
05.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.10.2017 - Vyhlásený konkurz
05.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šabo Andrej, Brezová 2004, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--