Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/116/2017

(FO) Koky Adam (10.07.1981)

Štúrova 986, 05921 Svit

Spisová značka, typ konania:
2OdK/116/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
29.09.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.09.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Koky Adam, Štúrova 986, 05921 Svit, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--