Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/91/2017

(FO) Csóková Anna (25.07.1958)

Eötvösova 40/5 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
31OdK/91/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
18.10.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.10.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Csóková Anna, Eötvösova 40/5 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--