Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/1/2017

(FO) Kováč Jozef (07.02.1966)

Nová 645, 98002 Jesenské

Spisová značka, typ konania:
2OdS/1/2017, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
20.12.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
26.02.2018 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
22.09.2017 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
20.12.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História správcov:
od 13.10.2017
do 19.12.2017
Navrhovatelia:
Kováč Jozef, Nová 645, 98002 Jesenské, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie