Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/100/2017

(FO) Macko Ľubomír (12.02.1961)

Dvorany nad Nitrou 26, 95611 Dvorany nad Nitrou

Spisová značka, typ konania:
31OdK/100/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Oliver Kolenčík
Správca:
od 19.10.2017
Stav konania:
19.10.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.10.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Macko Ľubomír, 26, 95611 Dvorany nad Nitrou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--