(PO) Ing. Juraj Bugyi - PLUS, IČO 14116871

Mierová 61, 93701 Želiezovce

Spisová značka, typ konania:
27K/13/2017, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
09.03.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.10.2017 - Začaté konkurzné konanie
09.03.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 09.03.2018
do 20.06.2018
Navrhovatelia:
Lehoty:
26.03.2018 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
23.04.2018 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.05.2018 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
09.05.2018 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.05.2018 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 278 149,75 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--