Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/89/2017

(FO) Haniščák Tomáš (29.03.1981)

9.mája 816, 05361 Spišské Vlachy

Spisová značka, typ konania:
31OdK/89/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Stav konania:
17.10.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Haniščák Tomáš, 9.mája 816, 05361 Spišské Vlachy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--