Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/142/2017

(FO) Schwartz Vladimír (05.05.1966)

Obrancov mieru 523, 06401 Stará Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
1OdK/142/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
21.10.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.10.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Schwartz Vladimír, Obrancov mieru 523, 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--