Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/145/2017

(FO) Sedláková Miriama (04.07.1980)

Plzenská 2840, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
1OdK/145/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Stav konania:
01.10.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2019 - Vyhlásený konkurz
01.10.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 13.10.2017
do 09.09.2019
Navrhovatelia:
Sedláková Miriama, Plzenská 2840, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
25.10.2017 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.10.2017 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.11.2017 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.11.2017 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.12.2017 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie