Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/152/2017

(FO) Pačanová Marcela (08.10.1973)

Hviezdoslavova 259 , 05916 Hranovnica

Spisová značka, typ konania:
1OdK/152/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
26.10.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.10.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pačanová Marcela, Hviezdoslavova 259 , 05916 Hranovnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--