(FO) Knapp Miroslav, Ing. (28.04.1962)

Repno 193 , 98053 Rimavská Baňa

Spisová značka, typ konania:
2K/2/2008, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
03.05.2008 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.01.2008 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.05.2008 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kadlecajová Jeannette, Ing. Bc., Nad plážou 23 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--