Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/126/2017

(FO) Pénzešová Júlia (07.08.1957)

Žerotínova Bašta, P.O.BOX 144, 19 , 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
31OdK/126/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
23.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.10.2017 - Vyhlásený konkurz
23.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pénzešová Júlia, Žerotínova Bašta, P.O.BOX 144, 19 , 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--