Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/327/2017

(FO) Adamec Marek (03.03.1980)

J. Považana 2845, 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
4OdK/327/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
03.11.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.11.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Adamec Marek, J. Považana 2845, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie