Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/96/2017

(FO) Bahíková Zuzana (30.07.1969)

Školská 221/49 , 90201 Vinosady

Spisová značka, typ konania:
8OdK/96/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
04.11.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.11.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bahíková Zuzana, Školská 221/49 , 90201 Vinosady, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--