(PO) A.T.R.S., s.r.o. "v konkurze", IČO 31605923

Potravinárska 3694, 97901 Rimavská Sobota

Spisová značka, typ konania:
2K/38/2008, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
31.12.2008 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2008 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
31.12.2008 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 08.12.2008
do 14.11.2018
Navrhovatelia:
A.T.R.S., s.r.o. "v konkurze", IČO 31605923, Potravinárska 3694, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--