(FO) Faťun Pavol (26.01.1979)

Moyzesova 2811, 05801 Poprad
Konkurz č. 1K/51/2015

Spisová značka, typ konania:
1K/51/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Spisová značka správcu:
1K/51/2015 S1733
Aktuálny správca:
História správcov:
Na konaní nie je žiadna história
Stav konania:
Zrušený konkurz
Dátum podania návrhu na vyhlásenie konkurzu:
09.06.2015
Dátum začatia konkurzného konania:
24.06.2015
Dátum prerušenia konkurzného konania:
--
Dátum vyhlásenia konkurzu:
15.09.2015
Dátum zrušenia konkurzu:
18.08.2017
Dôvod ukončenia konania:
Splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
Navrhovatelia:
Faťun Pavol, Moyzesova 2811, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--