Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/321/2017

(FO) Chamko Marian (25.11.1956)

Slovenského Nár. Povstania 184, 97697 Nemecká

Spisová značka, typ konania:
3OdK/321/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
16.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 04.11.2017
do 15.01.2019
Navrhovatelia:
Chamko Marian, Slovenského Nár. Povstania 184, 97697 Nemecká, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--