Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 40OdS/7/2017

(FO) Sikelová Dana (04.07.1960)

Malá okružná 931, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdS/7/2017, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
11.11.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
05.02.2018 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia: 100.00%
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
20.10.2017 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
11.11.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Sikelová Dana, Malá okružná 931, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
06.05.2018 Nedeľa
koniec lehoty na podanie námietok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--