Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/158/2017

(FO) Gonšenica Ján (23.02.1949)

Duplín 70, 09101 Duplín

Spisová značka, typ konania:
1OdK/158/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
od 08.11.2017
Stav konania:
08.11.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.11.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gonšenica Ján, 70, 09101 Duplín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--