Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/304/2017

(FO) Šarközi Marek (04.07.1973)

Pitelová 173 , 96611 Trnavá Hora

Spisová značka, typ konania:
3OdK/304/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Švecová
Stav konania:
09.11.2017 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.11.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šarközi Marek, Pitelová 173 , 96611 Trnavá Hora, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--