Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/5/2017

(FO) Kamenovský Milan (28.08.1960)

Makov 180, 02356 Makov

Spisová značka, typ konania:
8OdS/5/2017, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Správca:
Stav konania:
23.11.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
24.01.2018 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
03.11.2017 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
23.11.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Kamenovský Milan, 180, 02356 Makov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--