Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/166/2017

(FO) Lukáčová Lenka (04.04.1986)

Mierová 76 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/166/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
22.11.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.11.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lukáčová Lenka, Mierová 76 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--