Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/357/2017

(FO) Koštová Melánia (18.06.1969)

Poronda 37/6 , 91701 Zavar

Spisová značka, typ konania:
2OdK/357/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
24.11.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Koštová Melánia, Poronda 37/6 , 91701 Zavar, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie