(FO) Ostružlík Roman (21.10.1976)

Šíd 234, 98601 Šíd

Spisová značka, typ konania:
2K/63/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
04.12.2012 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.11.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.11.2012 - Začaté konkurzné konanie
04.12.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 20.01.2014
do 25.02.2020
Navrhovatelia:
Ostružlík Roman, 234, 98601 Šíd, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--