Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/386/2017

(FO) Mikulášiová Mária (14.05.1957)

Strážska cesta 47 , 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
3OdK/386/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
Správca:
od 29.11.2017
Stav konania:
30.12.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
07.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.11.2017 - Vyhlásený konkurz
30.12.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mikulášiová Mária, Strážska cesta 47 , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
6 786,09 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
6 rokov a 54 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
6 rokov a 32 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie