Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/392/2017

(FO) Ďurík Vladimír (13.07.1976)

Kuzmányho 1223, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
3OdK/392/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
29.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.10.2019 - Vyhlásený konkurz
29.01.2021 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 29.11.2017
do 03.10.2019
Navrhovatelia:
Ďurík Vladimír, Kuzmányho 1223, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie