Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/186/2017

(FO) Micaj Michal (01.12.1963)

Kalinov 5 , 06801 Medzilaborce

Spisová značka, typ konania:
1OdK/186/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
29.11.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.11.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Micaj Michal, Kalinov 5 , 06801 Medzilaborce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--