Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/176/2017

(FO) Kinčok Peter (01.03.1961)

Veľké Kozmálovce 312, 93521 Veľké Kozmálovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/176/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
28.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
08.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.11.2017 - Vyhlásený konkurz
28.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kinčok Peter, 312, 93521 Veľké Kozmálovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--