Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/457/2017

(FO) Franěk Jozef (30.03.1959)

Hronské predmestie 1056/5 , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
3OdK/457/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
02.12.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.12.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Franěk Jozef, Hronské predmestie 1056/5 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--