Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/485/2017

(FO) Murínová Jana (23.01.1965)

Hviezdoslavova 279/59 , 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
3OdK/485/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Švecová
Správca:
Stav konania:
05.12.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.12.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Murínová Jana, Hviezdoslavova 279/59 , 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
19.12.2017 Utorok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
18.01.2018 Štvrtok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
29.01.2018 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.02.2018 Piatok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.02.2018 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 12 404,76 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--