Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/139/2017

(FO) Dunajčan Štefan (22.05.1983)

Lipová 867, 05311 Smižany

Spisová značka, typ konania:
26OdK/139/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
09.12.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.12.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dunajčan Štefan, Lipová 867, 05311 Smižany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--