(PO) GOSSYCOM, Záhorské tkáčovne, štátny podnik v likvidácii, IČO 30416884

Kúty , 90801 Kúty

Spisová značka, typ konania:
3K/282/1996, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Pastieriková
Správca:
Stav konania:
04.02.1998 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
03.12.1996 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
04.02.1998 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--