(FOP) Július Murín, IČO 32610114

Rúbanisko III/5, 98403 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
2K/84/2013, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 22.01.2014
Stav konania:
12.04.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.11.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.12.2013 - Začaté konkurzné konanie
12.04.2014 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., IČO 31335004, Bajkalská 30, 82948 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--