Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/195/2017

(FO) Jakubec Zdeněk (09.07.1983)

Brokoffova 2211, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
3OdK/195/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
19.12.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.12.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jakubec Zdeněk, Brokoffova 2211, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--