Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/158/2017

(FO) Herko Rastislav (06.12.1976)

Severná 981, 04501 Moldava nad Bodvou

Spisová značka, typ konania:
26OdK/158/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
30.12.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.12.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.12.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Herko Rastislav, Severná 981, 04501 Moldava nad Bodvou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--