Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 26OdS/5/2017

(FO) Farkašovský Ladislav (17.02.1939)

Gerlachovská 876, 04001 Košice-Sever

Spisová značka, typ konania:
26OdS/5/2017, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
19.12.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
16.02.2018 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
02.12.2017 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
19.12.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Farkašovský Ladislav, Gerlachovská 876, 04001 Košice-Sever, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--