Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/544/2017

(FO) Bujna Anton (20.08.1975)

Májového povstania českého ľudu 2174, 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
3OdK/544/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Švecová
Správca:
od 29.12.2017
Stav konania:
29.12.2017 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.12.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.12.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bujna Anton, Májového povstania českého ľudu 2174, 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--