Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/215/2017

(FO) Vrbová Patrícia (18.08.1987)

Šahy , 93601 Šahy

Spisová značka, typ konania:
31OdK/215/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
05.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
11.12.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.12.2017 - Vyhlásený konkurz
05.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vrbová Patrícia, , 93601 Šahy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--