Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/558/2017

(FO) Tóthová Iveta (29.04.1977)

Jastrabá 7, 96601 Jastrabá

Spisová značka, typ konania:
3OdK/558/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Stav konania:
29.12.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.12.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.12.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tóthová Iveta, 7, 96601 Jastrabá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--