Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/222/2017

(FO) Pomahač Václav (06.12.1974)

Slnečná 2583, 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/222/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
05.01.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.12.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.01.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pomahač Václav, Slnečná 2583, 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--