(PO) V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2K/2/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
--
Stav konania:
15.08.2015 - Zastavené konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.01.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.02.2015 - Začaté konkurzné konanie
08.04.2015 - Prerušené konkurzné konanie
15.08.2015 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325, Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--