Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/216/2017

(FO) Bužo Peter (16.06.1978)

Hlinné 248 , 09435 Hlinné

Spisová značka, typ konania:
1OdK/216/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
od 29.12.2017
Stav konania:
29.12.2017 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.12.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.12.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bužo Peter, Hlinné 248 , 09435 Hlinné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--