Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/93/2017

(FO) Holub Jozef (31.10.1972)

Mostná 718, 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
38OdK/93/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 16.01.2018
Stav konania:
05.06.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.12.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.01.2018 - Vyhlásený konkurz
05.06.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Holub Jozef, Mostná 718, 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--