Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/1/2018

(FO) Medvedz Jozef (22.03.1961)

Vyšný Hrabovec 46, 09034 Vyšný Hrabovec

Spisová značka, typ konania:
2OdS/1/2018, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
20.01.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
21.03.2018 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
29.12.2017 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
20.01.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Medvedz Jozef, 46, 09034 Vyšný Hrabovec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--